УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Written by Odrzavanje. Posted in Вијести

На 2. редовној сједници Скупштине општине Пелагићево, одборници су разматрали укупно 20 тачака дневног реда. Усвојен је буџет општине Пелагићево за 2021. године у укупном износу од 2.450.000 марака и најављене су мјере штедње у текућој години. Прихваћена је и Одлука о усвајању Плана мјера за отклањање неправилности утврђених у извјештају о проведеној финансијској ревизији општине Пелагићево за период 01.01.-31.12.2019. године. 

Именовани су повјереници Мјесних заједница и то: Пелагићево - Центар - Недељко Летић, Пелагићево - Кладуша - Слободан Кушлаковић, Пелагићево - Ћендићи - Вељко Стопарић, Блажевац - Вера Гајић, Поребрице - Слободан Јовичић, Самаревац - Бранислав Тривић, Д. Трамошница - Јуро Ивић, Г. Трамошница - Стијепо Микулић и Турић - Славко Шарић.

За вршиоце дужности чланова Управног одбора у:  ЈУ Центар за социјални рад Пелагићево именовани су: Зоран Радивојевић, Петар Шокчевић и Стојан Драгић, а у  ЈУ Туристичка организација "Пелагићево" Пелагићево: Мирко Давидовић, Ђорђе Зарић и Жарко Тривић.

Одборници су дали подршку извјештају о раду начелника општине Пелагићево између сва скупштинска засиједања, те прихватили Одлуке о измјени и допуни Одлуке о општинским административним таксама и Одлуке о комуналним таксама. Извјештаји о раду ЈУ Туристичка организација "Пелагићево" из Пелагићева за 2019. и 2020. годину нису усвојени.