ИМЕНОВАНИ НАЧЕЛНИЦИ ОПШТИНСКИХ ОДЈЕЉЕЊА

Written by Odrzavanje. Posted in Вијести

На 11. редовној сједници Скупштине општине Пелагићево именовани су начелници општинских одјељења. Након спроведеног јавног конкурса, за начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности именован је Горан Јовановић, за начелника одјељења за општу управу, просторно уређење и стамбено-комуналне послове Перо Несторовић, док је за начелника одјељења за инспекције, комуналну полицију и заједничке послове именован Лазар Андрић.

Усвојен је извјештај о раду начелника општине између два скупштинска засиједања, извјештај о раду Скупштине општине за 2017. годину и План рада за 2018. годину.

Донешена је Одлука о оснивању Јавне установе Центар за социјални рад Пелагићево, а за вршиоца дужности директора Центра именована је Гордана Балаћ, те именовани чланови Управног одбора. Усвојена је и Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности на подручју Турића директном погодбом, а усвојене су и планови кориштења средстава прикупљених по основу накнада за заштиту од пожара у 2018. години, за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2018. години, по основу концесионих накнаа у 2018. години.

Одборници су примили к знању и информацију о раду Правобранилаштва РС, сједиште замјеника Добој и дата је начелна сагласност за потписивање трипартитног споразума између општина Пелагићево, Шамац и Доњи Жабар, а везано за инспекцијски надзор.

Konkursi skroler

Назив документа Величина Датум и вријеме
×