ЈОШ ЈЕДАН АСФАЛТИРАНИ ПУТ

Written by Odrzavanje. Posted in Вијести

Локални пут Ломница-Ђорђићи, у мјесној заједници Пелагићево - Центар, успјешно је асфалтиран у укупној дужини од 1.750 метара и укупне вриједности 130.000 марака. За асфалтирање пута, средства су обезбједили: Једининица за имплементацију пољопривредних пројеката при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Општина Пелагићево и грађани.

Ово је четврти путни правац, који је асфалтиран, по овом моделу финансирања, односно из пројекта Јединициза имплементацију пољопривредних пројеката при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. У октобру и новембру ове године асфалтирани су  локални путеви: Пелагићево - Обудовац2, укупне дужине 200 метара и вриједности 28.000 марака, локални пут у Пејкићима, Мјесна заједница Пелагићево - Кладуша, укупне дужине 580 метара и вриједности 35.000 марака, те локални пут у Ломници, у мјенсој заједници Поребрице, дужине 820 метара и вриједности 90.000 марака.

Општина пелагићево ће кандидовати и у наредној години неколико путних праваца, у склопу овог пројекта ресорног Министарства.