ИМЕНОВАНИ НАЧЕЛНИЦИ ОДЈЕЉЕЊА

Written by Odrzavanje. Posted in Вијести

На 8. редовној сједници Скуппштине општине Пелагићево, именовани су начелници Одјељења, након спроведеног јавног огласа. За начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности именован је Горан Јовановић, за начелника Одјељења за инспекције, комуналну полицију и заједничке послове именован је Лазо Андрић, док је Перо Несторовић нови начелник Одјељења за општу управу, просторно уређење и стамбено-комуналне послове.

Одборници су усвојили извјештај о извршењу буџета Општине за период од 01.01. до 30.06.2017. године.

Донешена је Одлука о поништењу јавног огласа за избор и именовање секретара СО Пелагићево и директора Центра за социјални рад Пелагићево, те расписан нови.

За вршиоца дужности секретара СО Пелагићево именован је Игор Петровић, а за вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Пелагићево Гордана Балаћ.

За члана Управног одбора Центра за социјални рад Пелагићево именована је Дијана Гаврић из Блажевца. Донешена је и Одлука о изради стратегије општине Пелагићево, те Одлука о расписивању лицитације о давању у закуп складишног простора у бившој ЗЗ "Пелагићево", Одлука о расписивању лицитације за издавање пословног простора у Спортској дворани, те Одлука о допуни Одлуке о општинским административним таксама, као и Извјештај о раду начелника општине између два скупштинска засиједања.